O společnosti

Kulmon-Škoda s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 2004.

Záměrem společnosti byl obchod s chovnými a jatečnými hospodářskými zvířaty, převážně na zahraniční, ale i na tuzemský trh.
Začali jsme exportem savých mléčných telat především do Holandska a Španělska.

Dnes vyvážíme jateční a zástavový skot do několika zemí, převážně Rakouska, Řecka, Holandska, Belgie a Chorvatska.

Díky spolupráci se stálým obchodním partnerem jsme naši společnost rozšířily o dva areály shromažďovacích středisek a stanice odpočinku.

Další aktivitou naší společnosti je výkrm skotu převážně masných plemen.

 

 


 

 

Export zvířat

Od roku 2004 jsme stabilním dodavatelem jatečního a zástavového skotu do zemí EU a třetích zemí.

Vyvážíme především do Holandska, Belgie, Slovinska a Chorvatska, Rakouska, Německa, Turecka, Libanonu, Líbie, Egypta, Alžíru

Karantény a veterinární úkony provádíme v zázemí našich farem.

 

 


 

 

Import zvířat

Zabýváme se dovozem chovných i jatečních hospodářských zvířat, nejen do tuzemska, ale i
za účelem reexportu do třetích zemí.